collectiebeheer-nieuws

boek-poen-de-wijs

boek-poen-de-wijs

rmo-petrabron: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

time-out-of-mindfoto: Dixie Solleveld

augustus 2022
Tien jaar Stichting Collectiebeheer: een mijlpaal bereikt

Op 30 augustus 2022 bestaat Stichting Collectiebeheer Lapré 10 jaar. Het is een mijlpaal waar wij terugkijkend aandacht aan willen besteden. Hoe is de stichting ontstaan, wat was het idee erachter, wat heeft ze tot stand gebracht. Lees in dit stuk meer over het ontstaan en de ontwikkeling van de stichting.

december 2020
Ruud en Marga Lapré over kunst verzamelen en het werk van Stichting Collectiebeheer

In de Telegraaf vertelden Ruud en Marga Lapré onlangs over het verzamelen van kunst en het werk van Stichting Collectiebeheer. Lees het artikel hier.

november 2020
Ruud en Marga Lapré over 25 jaar plezier in kunst

Om hun 25-jarig huwelijk te vieren, kwamen Ruud en Marga Lapré op het idee om een boek uit te geven over hun kunstverzameling. 25 Jaar plezier in kunst. Over kunst, kunstbeleving en collectiebeheer geeft een intieme, persoonlijke inkijk in het plezier dat Ruud en Marga Lapré hebben in het verzamelen van kunst. Ze vertellen over hun eerste aankopen, het beleven van kunst en het collectiebeheer, waarbij verschillende thema’s zoals ‘moeder en kind’ of ‘koppels in de kunst’ aan bod komen. Tijdens een feestelijke presentatie in Museum JAN in Amstelveen overhandigden Ruud en Marga het boek persoonlijk aan hun (kunst)vrienden. In het filmpje hiernaast ziet u een verslag van deze bijeenkomst.
In dit artikel in het Haarlems Dagblad vertellen Ruud en Marga over een kwart eeuw liefde voor kunst, kunstenaars en elkaar.
Op de pagina Boeken vindt u meer informatie over deze bijzondere uitgave.

juni 2019
Gerealiseerde activiteiten

Sinds haar oprichting heeft de stichting conform haar doelstellingen een scala van activiteiten ondernomen en gerealiseerd. Er werd samengewerkt met onder andere diverse musea, instellingen van gezondheidszorg en non-profit instituten. Daarnaast werden vele kunstbevorderende activiteiten ondersteund, zowel financieel, adviserend als door hands-onmedewerking.
De stichting werkte mee aan verschillende publicaties over kunstonderwerpen, onder meer door bijdragen aan monografieën. Collectievorming voor de openbare ruimte werd gestimuleerd door samenwerkingsprojecten met kunstenaars en eenmalige en langdurige projecten voor kunststimulering.
Veel energie is gestoken in de documentatie- en bibliotheekfunctie voor collectiebeheer, en in de rol van kleinschalig kennis-, service- en bemiddelingsplatform.
Naar de stand van medio 2019 heeft de stichting uit privé 51 beschreven en gedocumenteerde kunstobjecten als schenking ontvangen. Het merendeel daarvan heeft de stichting in langdurige bruikleen gegeven aan onder meer ziekenhuizen, om tentoon te stellen in de openbare ruimte. Daarnaast heeft de stichting kunstwerken geschonken aan non-profitinstanties waar de objecten beter tot hun recht kunnen komen dan in eigen beheer.

april 2018
Collectiebeheer ontvangt verschillende kunstwerken

Uit privébezit ontving en aanvaardde de stichting verschillende kunstwerken. Eén bronzen sculptuur van outsider art kunstenaar George Kabel en twee schilderijen van Rachid Ben Ali. De werken zullen door de stichting worden geschonken aan het Dolhuys, Museum van de Geest te Haarlem. De vier aan de stichting geschonken werken van Johan Borgman (Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950 A-L, 133) zullen worden geschonken aan de stichting met de naam van de kunstenaar die zijn erfgoed beheert.

maart 2018
Steendrukken Poen de Wijs in Alrijne Ziekenhuis

De stichting was op 22 maart 2018 vertegenwoordigd bij de officiële opening van de expostitie van de steendrukken van schilder Poen de Wijs in het Alrijne Ziekenhuis, locatie Leiderdorp. Ze hangen voor een langdurige bruikleen bijzonder fraai in een van de meest drukbezochten gangen en wachtruimtes om daar het ziekenhuisbezoek op te fleuren.

januari 2018
Opening solotentoonstelling Eugène Brands

Op 19 januari 2018 werd in het Cobra Museum in Amstelveen de solotentoonstelling over Eugène Brands geopend met de titel ‘Eugène Brands: van huiskamer tot heelal’. Deze eerste solo overzichtsexpositie van Brands is weliswaar geheel autonoom, maar mede georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van het boek over de kunstenaar. De tentoonstelling oogst veel lof.

december 2017
Boek ‘Eugène Brands 10 x verzameld’ verschenen

In december 2017 verscheen het boek Eugène Brands 10 x verzameld, geschreven door Ruud Lapré, met een voorwoord van Xander Karskens, artistiek directeur van het Cobra Museum voor Moderne Kunst te Amstelveen. Het boek is uitgebracht door 99 Uitgevers/Publishers uit Haarlem, een uitgever van kunstboeken en speciale (kunst)edities. Het is prachtig vormgegeven en behandelt het oeuvre van de kunstenaar Eugène Brands vanuit het perspectief van collectioneurs van zijn werk. Naast een uitvoerig essay van de auteur zijn interviews met 10 verzamelaars weergegeven. De uitgever heeft op verzoek van Stichting Collectiebeheer 100 exemplaren gedrukt met een speciaal voorwoord namens het bestuur van de stichting. De reacties op het fraai vormgegeven boek zijn positief.

november 2017
Collectiebeheer ontvangt steendrukken Poen de Wijs

De stichting heeft een schenking gekregen van 22 steendrukken van de schilder Poen de Wijs. Ze zullen op kosten van de stichting worden ingelijst. Daarna worden de steendrukken in bruikleen gegeven aan het Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Leiden.

november 2017
Donatie voor Collectiebeheer

Stichting Collectiebeheer heeft uit privé een donatie ontvangen van 10.000 euro voor realisering van nader te bepalen activiteiten van de stichting.

oktober 2016
Collectiebeheer betrokken bij totstandkoming Outsider Art Museum in Hermitage Amsterdam

Zijdelings was de stichting via zijn adviseur betrokken bij het tot stand komen van het nieuwe Outsider Art Museum in de Hermitage Amsterdam. Uit hoofde van zijn voorzitterschap van de Adviesraad van de Amsterdam Outsider Art Galerie, Cordaan, zat Ruud Lapré voorbereidende besprekingen voor die tot de realisering van het museum hebben geleid. Het museum is een belangrijke schakel in de ‘emancipatie’ van Outsider Art in de museale kunstwereld in Nederland en internationaal. Het Outsider Art Museum is het vruchtbare resultaat van de drie samenwerkende organisaties: zorgorganisatie Cordaan, Museum de Hermitage Amsterdam en Museum Het Dolhuys / Museum van de Geest, Haarlem / Amsterdam. Hans Looijen, directeur van Het Dolhuys, is tevens directeur van het nieuwe museum voor Outsider Art.

oktober 2016
Schilderijen Chris Berens in bruikleen in Oss

Vijf schilderijen van Chris Berens uit twee privécollecties zijn voor een tentoonstelling in het Museum Jan Cunen in Oss voor de duur van de expositie in bruikleen gegeven. De tentoonstelling stond in het teken van de grote overzichtsexpositie over Jeroen Bosch in zijn geboorteplaats Den Bosch.

8 januari 2016
Collectiebeheer ‘Beminnaer’ van Frans Hals Museum in Haarlem

Stichting Collectiebeheer is sinds kort donateur (‘Beminnaer’) geworden van het Frans Hals Museum in Haarlem. Als ‘Beminnaer’ steunt de stichting het Frans Hals Museum bij de totstandkoming van internationaal spraakmakende tentoonstellingen.

6 februari 2015
Collectiebeheer ontvangt schenking van Sam Drukker

Stichting Collectiebeheer Lapré heeft in 2014 een schenking ontvangen van een groot schilderij (200 x 250 cm) van beeldend kunstenaar Sam Drukker. Voor 2015 en 2016 is eveneens een schenking van een schilderij uit dezelfde serie, ‘De Parade’, toegezegd. De schilderijen zijn in bruikleen in de openbare ruimte van het Spaarne Gasthuis, locatie Heemstede.

6 februari 2015
Collectiebeheer werkt mee aan samenwerking tussen twee musea

Stichting Collectiebeheer verleende medewerking aan de uitvoering van de samenwerking tussen het Wuhan Art Museum in Wuhan, China en het Museum Jan van der Togt in Amstelveen. In het kader van deze samenwerking is op verzoek van de directie van Museum Jan van der Togt een artikel geschreven over de schilder, beeldend kunstenaar en dichter Li Jikai. Hierbij is met name ingegaan op de problematiek van de multiculturele aspecten bij de beoordeling van kunst in het algemeen en het werk van Ji Likai in het bijzonder. Van december 2014 tot eind januari 2015 exposeerde Li Jikai in het museum te Amstelveen.
Vanuit de samenwerking van de beide musea en met de bemiddeling van Selena Yang van Oooit Art in Utrecht is een expositie in voorbereiding in het Wuhan Art Museum met het werk van de Nederlandse fotograaf Paul Huf. Op verzoek van het museum schreef Ruud Lapré voor het uit te brengen tentoonstellingsboek de bijdrage ‘Paul Huf. Topfotograaf van de geregisseerde schoonheid.’

30 januari 2015
Stichting Collectiebeheer steunt Het Dolhuys komende jaren

Stichting Collectiebeheer steunt Museum Het Dolhuys in Haarlem voor de duur van minimaal tien jaar. Het Dolhuys herpositioneerde zich het afgelopen jaar als museum van de geest. De nieuwe koers van Het Dolhuys, waarin de waarde van afwijkend gedrag en de diversiteit van de menselijke geest centraal staat, spreekt de stichting zeer aan. De schenking komt ten goede aan de zogenaamde ‘Outsider Art’, kunst van mensen die buiten de samenleving staan.
Lees hier een artikel uit het Haarlems Dagblad over de schenking aan Het Dolhuys.

10 juni 2014
Ruud en Marga Lapré over de fascinerende wereld van Chris Berens

Avro’s Close Up zond eind mei de documentaire Chris Berens – Master of his Magical Universe uit. Regisseur Hans Quatfass wilde een film maken die zo goed mogelijk de sfeer weergeeft waarin Berens werkt. De kunstenaar werd een jaar lang gevolgd, in zijn atelier, thuis en op reis naar Japan, waar zijn werk erg populair is. De combinatie van Berens’ bijzondere onderwerpen – beestjes en wezentjes in een dromerige wereld – en zijn speciale schildertechniek leidt tot schilderijen die tegelijkertijd betoverend en onheilspellend zijn.
In het YouTube-filmpje over de documentaire hiernaast komen Beau van Erven Dorens, vriend van de kunstenaar, Ruud Lapré, adviseur van Stichting Collectiebeheer Lapré en auteur van het boek Chris Berens 2239 – tussen droom en werkelijkheid, en Marga Lapré-van Achter, bestuurslid van de stichting, aan het woord. Ruud en Marga Lapré zijn verzamelaars en grote liefhebbers van Berens’ werk: ‘Hij heeft zo veel bodems in zijn werk, dat je nooit uitgekeken raakt. Je vraagt je steeds af: “Wat bedoelt hij nou?” Dat is juist zo leuk, iedere keer zie je weer andere dingen. Dat hangt ook van je eigen stemming af.’
De documentaire kan hier worden bekeken.
Bij Jaski Art Gallery zijn een dvd van de documentaire en het boek door Ruud Lapré te verkrijgen.

23 mei 2014
De ‘circle of life’ van Poen de Wijs

Half mei verscheen De ‘circle of life’ van Poen de Wijs. Een kunstenaarsleven in schilderthema’s, geschreven door Ruud Lapré. Het boek geeft een intieme kijk in het leven van Poen de Wijs, een leven dat geheel aan kunst gewijd is. De uitgave geeft een overzicht van het werk van de Haagse fijnschilder en de ontwikkeling daarin in de loop van de tijd. De vele afbeeldingen worden toegelicht door het persoonlijke verhaal van de kunstenaar.
Het boek kwam tot stand met steun van Stichting Collectiebeheer Lapré en is verkrijgbaar bij Galerie De Twee Pauwen in Den Haag.

13 september 2013
Gerti Bierenbroodspot en het wonder van historisch Petra

Op woensdag 9 oktober opent het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) te Leiden de tentoonstelling ‘Petra. Wonder in de woestijn’. Deze belangrijke en unieke tentoonstelling loopt tot en met 23 maart 2014. Er zijn meer dan 150 monumentale topstukken uit het culturele erfgoed van Petra te bewonderen. Een boeiende relatie is gelegd naar de kunst uit onze tijd.
Parallel aan de Petra-tentoonstelling loopt de expositie van schilder en beeldhouwer Gerti Bierenbroodspot ‘Petra Revisited’. Bierenbroodspot woonde en werkte vele jaren in Petra en omgeving. Haar oeuvre ademt de archeologische locaties en sfeer van de woestijn en het wereldwonder Petra. Over haar nomadische trektochten door die verlaten historische oorden verscheen recent van de hand van Ruud Lapré het boek Tijdreiziger. Een briefwisseling met Gerti Bierenbroodspot. Daarin vertelt Bierenbroodspot openhartig over wat haar beweegt en haar inspiratie voor archeologische buitenplaatsen, met aan de top daarvan Petra, inderdaad, het wonder in de woestijn. Het boek is in de betere boekwinkels verkrijgbaar en uiteraard in de museumwinkel van het RMO.
Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Leiden
9 oktober 2013 t/m 23 maart 2014

Bestel hier het boek Tijdreiziger
Meer info over de tentoonstelling ‘Petra. Wonder in de woestijn’
Meer info over de tentoonstelling ‘Petra Revisited’

27 april 2013
Opening tentoonstelling ‘Time out of Mind’

Op zaterdag 27 april 2013 wordt de tentoonstelling ‘Time out of mind’, met nieuw werk van kunstenaar Gerti Bierenbroodspot, geopend in het Museum Jan van der Togt in Amstelveen. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling verschijnt bij Stichting Collectiebeheer de uitgave Tijdreiziger – Een briefwisseling met Gerti Bierenbroodspot. De kunstenaar vertelt in dit boek openhartig over haar inspiratiebronnen, haar vele boeiende reizen en over de achtergronden van haar kunst. De boekpresentatie vindt plaats tijdens de opening van de tentoonstelling.
De tentoonstelling in het Museum Jan van der Togt is nog te zien tot en met 2 juni.
Museum Jan van der Togt, Dorpsstraat 50, Amstelveen
27 april 2013 | 16:00 uur