collectiebeheer-over-onsboek-qiangli-liang
In 2013 verscheen de publicatie Symbolen van verstilling over de Chinese kunstenaar Qiangli Liang. Dit boek werd gerealiseerd met hulp van Stichting Collectiebeheer.

Doelstelling

Stichting Collectiebeheer Lapré heeft ten doel: een collectie beheren en vormen, ten behoeve van het in bruikleen geven of schenken van kunst en aan kunst gerelateerde voorwerpen aan musea, instellingen van gezondheidszorg, universitaire en andere non-profitinstellingen en organisaties, alsmede het meewerken aan kunstbevorderende evenementen en publicaties en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Middelen

Stichting Collectiebeheer is aangemerkt als culturele ANBI-stichting (algemeen nut beogende instelling) en heeft geen winstoogmerk. De middelen worden verkregen uit schenkingen, legaten, vergoedingen voor activiteiten als bruikleen, en alle andere baten die passen in de doelstelling en haar culturele ANBI-status.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Collectiebeheer wordt gevormd door: Marten de Bruine (voorzitter), Marga Lapré-van Achter (secretaris/penningmeester), Robbert van Ham, Hans Looijen en Wilma van der Scheer. Ruud Lapré is als adviseur en vrijwilliger aan de stichting verbonden. Willemijn Strack van Schijndel is vriend van de stichting.

Beloningsbeleid

Het volledige bestuur en de adviseur/vrijwilliger ontvangen voor hun activiteiten geen financiële honorering. De good governance-code voor non-profitinstellingen geldt als richtsnoer.

Protocol

Het Protocol voor de werkzaamheden van Stichting Collectiebeheer kunt u hier inzien.

Beleidsplan

Het Beleidsplan 2021-2024 van Stichting Collectiebeheer kunt u hier inzien.
Het Beleidsplan 2018-2020 van Stichting Collectiebeheer kunt u hier inzien.

Activiteitenverslag

Het Activiteitenverslag 2020-2021 van Stichting Collectiebeheer kunt u hier downloaden.
Het Activiteitenverslag 2018-2020 van Stichting Collectiebeheer kunt u hier downloaden.

Financiële verantwoording

De Jaarrekening 2020 van Stichting Collectiebeheer kunt u hier downloaden.
De Jaarrekening 2019 van Stichting Collectiebeheer kunt u hier downloaden.