collectiebeheer-over-onsboek-qiangli-liang
In 2013 verscheen de publicatie Symbolen van verstilling over de Chinese kunstenaar Qiangli Liang. Dit boek werd gerealiseerd met hulp van Stichting Collectiebeheer.

Doelstelling

Stichting Collectiebeheer Lapré heeft ten doel: een collectie beheren en vormen, ten behoeve van het in bruikleen geven of schenken van kunst en aan kunst gerelateerde voorwerpen aan musea, instellingen van gezondheidszorg, universitaire en andere non-profitinstellingen en organisaties, alsmede het meewerken aan kunstbevorderende evenementen en publicaties en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Middelen

Stichting Collectiebeheer is aangemerkt als culturele ANBI-stichting (algemeen nut beogende instelling) en heeft geen winstoogmerk. De middelen worden verkregen uit schenkingen, legaten, vergoedingen voor activiteiten als bruikleen, en alle andere baten die passen in de doelstelling en haar culturele ANBI-status.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Collectiebeheer wordt gevormd door: Wilma van der Scheer (voorzitter), Marga Lapré-van Achter (secretaris/penningmeester), Robbert van Ham, Hans Looijen en Yvonne Wilders. Ruud Lapré is als adviseur en vrijwilliger aan de stichting verbonden. Willemijn Strack van Schijndel is vriend van de stichting.

Beloningsbeleid

Het volledige bestuur en de adviseur/vrijwilliger ontvangen voor hun activiteiten geen financiële honorering. De good governance-code voor non-profitinstellingen geldt als richtsnoer.

Protocol

Het Protocol voor donaties en verantwoording van Stichting Collectiebeheer kunt u hier inzien.

Beleidsplan

Het Beleidsplan 2022-2024 van Stichting Collectiebeheer kunt u hier inzien.

Activiteitenverslag

Het Beknopt verslag van activiteiten 2022 van Stichting Collectiebeheer kunt u hier downloaden.
Het Activiteitenverslag medio 2021 - medio 2022 van Stichting Collectiebeheer kunt u hier downloaden.

Financiële verantwoording

De Jaarrekening 2022 van Stichting Collectiebeheer kunt u hier downloaden.
De Jaarrekening 2021 van Stichting Collectiebeheer kunt u hier downloaden.