collectiebeheer-publicaties
eugene-brands-de-koning-en-de-nar
Eugène Brands – De koning en de nar

 

bertil-vallien-boot
Bertil Vallien – glassculptuur

 

‘Alles van waarde weerloos?’ Kom nou!
Voor de expositie ‘Found in Translation’, te zien in Ateliers Het Hoofdkantoor tijdens de Kunstlijn Haarlem in november 2023, koos curator Joris Verdonkschot werk van 17 beeldend kunstenaars van het ateliercomplex. Aan 17 dichters van de Haarlemse kunstlijn werd gevraagd op de kunstwerken te reageren met een gedicht. Ruud Lapré schreef onderstaande tekst als voorwoord bij de duobundel met daarin de beeldende kunst en de gedichten: ‘Found in translation: 17 kunstenaars en 17 dichters’.

‘Alles van waarde weerloos?’ Kom nou!
Dit private initiatief waar 17 kunstenaars aan meedoen, bewijst het tegendeel van de in de titel gestelde vraag en die vaak geponeerde stelling. Gelukkig zijn er, vergelijkbaar met het Haarlemse initiatief, overal in het land vele voorbeelden om de stelling te weerspreken. De culturele sector heeft niet de luxe om bij de pakken neer te zitten. Die blijkt steeds weer levendig en alert genoeg om uitdagingen het hoofd te bieden en zelf de creatieve slingers op te hangen. Maar het blijft daarbij zeker gewenst dat dergelijke initiatieven van kunstenaars, veel meer dan nu het geval is, door het grote publiek worden gewaardeerd en omarmd. Daarom hier mijn dringende aanbeveling om deze publicatie aandachtig te bekijken, de gedichten te lezen, de genoemde ateliers te bezoeken en de deelnemende kunstenaars te ontmoeten.

[…]

Lees hier verder.

Kunstinstallatie getiteld: ‘49 uilen plus 1’
In december 2019 zijn door Stichting Collectiebeheer Lapré twee installaties, mixed media, getiteld ‘49 uilen plus 1’ geschonken aan zorgorganisatie Cordaan, als blijk van waardering voor meer dan 20 jaar markant voorzitterschap van Eelco Damen die met pensioen ging. De installatie bestaat uit een vitrinekast met daarin 49 uilen en op ooghoogte een spiegel voor interactie met het ontbrekende menselijke exemplaar.

Wijsheid voor de zorg
Het Ben Sajet Centrum (BSC) is een nieuw opgericht kennisinstituut en een netwerkorganisatie voor grootstedelijk Amsterdam. Er wordt onderzoek gedaan, kennis verworven en wijsheid vergaard. De kennis wordt zo direct mogelijk getransformeerd in verbeterde zorg. Onderzoek, kennisvermeerdering en ontwikkeling van wijsheid. Niet als l’art pour l’art, maar als een belangrijk hulpmiddel om gepaste zorg te leveren, midden in de samenleving. Dat is hard nodig want de zorg dreigt door doorgeschoten individualisering, commercialisering en digitalisering steeds verder gefragmenteerd te raken, los van de menselijke maat. Het BSC wil versnippering en gebrek aan samenhang voorkomen door programmering van onderzoeksactiviteiten gericht op een zorgpraktijk vrij van hinderlijke verkokering. Toepassing van wijsheid dus voor de zorgpraktijk van alledag, dat is wat het BSC voorstaat. Zorgorganisatie Cordaan zal er haar voordeel mee doen.

[…]

Lees hier verder.

Kunstpublicaties 2022-2023

In deze bijlage vindt u een overzicht van de kunstpublicaties waarbij de adviseur van de stichting, Ruud Lapré, in de periode 2022-2023 betrokken was.

Kunstpublicaties 2020-2021

In deze bijlage vindt u een overzicht van de kunstpublicaties waarbij de adviseur van de stichting, Ruud Lapré, in de periode 2020-2021 betrokken was.

Kunstpublicaties 2017-2019

In deze bijlage vindt u een overzicht van de kunstpublicaties waarbij de adviseur van de stichting, Ruud Lapré, in de periode 2017-2019 betrokken was.

Marinus Fuit: de serene schoonheid van vorm, kleur en compositie
Inleiding gehouden ter gelegenheid van de soloexpositie van Marinus Fuit getiteld ‘Van schets tot prent’ in het Kunst Centrum Haarlem op 1 september 2018

– door Ruud Lapré –

De nog steeds frisse blik van een grijze eminentie
De kunstenaar Marinus Fuit ontmoette ik voor het eerst persoonlijk bij een tentoonstelling zo’n 10, wellicht zelfs 15 jaar geleden in het Noord-Hollands Provinciehuis. Het was of er een deur naar herinnering openging. Ik bleek zijn litho’s al jarenlang te kennen. In het toen net nieuwgebouwde hoofdkantoor van KPMG Management Consulting in Utrecht hing veel werk van hem. Vooral uit de periode rond 1990. De menselijke figuren waren toen al uit zijn schilderijen en litho’s verdwenen. Zijn artistieke kunnen had hem gebracht bij een gestileerde uitbeelding van wat de basis is van de schilderkunst: het vrijelijk spelen met vorm, kleur en compositie. Daar is een grootmeester, een grijze eminentie met een frisse blik op het in geabstraheerde beelden bedrieglijk vastleggen van de stedelijke omgeving.

[…]

Lees de hele tekst op de website van Ruud Lapré

Kunstpublicaties 2016

In deze bijlage vindt u een overzicht van de kunstpublicaties waarbij de adviseur van de stichting, Ruud Lapré, in 2016 betrokken was.

Het brein, de emotie en de beeldende kunsten
Een essay over de collectie contemporaine kunst van Willemijn Strack van Schijndel-Van Hanswijk

– door Ruud Lapré –

Kunst als product van het brein
Het aanschaffen van kunst heeft iets als het kopen van een boek dat na lezen zijn weg vindt in je bibliotheek. Het opent de deur naar je persoonlijke biografie, het visualiseert je voorkeur, je emoties. Het laat iets van je leven zien. Homo sapiens hecht aan zijn (lees hier steeds ook: haar) privacy. Evolutionair is het handig gebleken om medeaardbewoners niet al te veel inkijk te geven in de heimelijke krochten van het persoonlijke brein. Er is gelukkig ruimte voor achtergehouden gedachten en onuitgesproken inzichten. Er zijn in de binnenwereld nuttige strategieën voor lijfsbehoud die je beter voor jezelf kunt houden. Zo heeft het brein dat, in zijn aanpassingsproces tot overleving, in de miljoenen jaren van zijn ontwikkeling voor elkaar gekregen. Gelukkig zijn daarbij ook sociale en culturele eigenschappen ontstaan. Sterker nog: juist die hebben er voor gezorgd dat het brein – het centrale zenuwstelsel van het rechtopstaande zoogdier dat mens heet – over zijn specifieke, unieke eigenschappen kon beschikken (zie recent onder meer Edward Wilson, ‘Het raadsel van het menselijk bestaan’ en Yuval Harari, ‘Sapiens. Een kleine geschiedenis van de mensheid’).

[…]

Lees hier het hele essay.

Kunstpublicaties 2015

In deze bijlage vindt u een overzicht van de kunstpublicaties waarbij de adviseur van de stichting, Ruud Lapré, in 2015 betrokken was.

Kunstpublicaties 2014

In deze bijlage vindt u een overzicht van de kunstpublicaties waarbij de adviseur van de stichting, Ruud Lapré, in 2014 betrokken was.

Kunstpublicaties 2013

In deze bijlage vindt u een overzicht van de kunstpublicaties waarbij de adviseur van de stichting, Ruud Lapré, in het kader van de documentatie- en onderzoeksdoelstelling van de stichting in 2013 betrokken was.

Eerdere kunstpublicaties

Kunstpublicaties uit de periode 2000-2012 door Ruud Lapré vindt u hier.